Närtrafik med Västtrafik

vasttrafik-logo

Närtrafik är till för dig som vill resa mellan landsbygd och tätort. Du beställer resan i förväg, och blir hämtad med ett mindre fordon, oftast taxibil.

Resan kan vara samordnad så flera resenärer reser med samma bil. Priset följer utvecklingen för Västtrafiks övriga biljetter, (från och med September 2013 kostar resan 35 kronor). Resan betalas kontant till föraren.

Läs mer om närtrafik på Västtrafik.se.

Texten är hämtad från Västtrafik.se – http://www.vasttrafik.se/#!/Reseinformation/sa-har-gar-det-till/nartrafik/