Välkommen!

Taxi Lidköping transporterar vem som helst, när som helst. Det är något vi gjort framgångsrikt sedan 1939.

Taxi Lidköping är ett traditionellt taxibolag med fokus på persontransporter. Vår fordonsflotta består i dagsläget av 19 miljögodkända personbilar och 25 handikapfordon/minibussar. Volvo är det dominerande märket vi använder. Därutöver samarbetar vi med ett antal andra taxibolag i västra Sverige. I samarbetet, som går under namnet Taxibud, ingår ett 100-tal fordon. Vi har korta ledtider och höga krav på att kvalitet hålls.