Beställningscentral

Hjärtat och hjärnan i vår verksamhet är beställningscentralen. Beställningscentralen drivs i ett eget bolag, Taxibudsgruppen i Västra Götaland AB. På Taxibud arbetar tio personer, varav två med administrativa uppgifter. Övriga arbetar med trafikledning och beställningsmottagning. Det är genom beställningscentralen som alla transporter bokas, trafikleds, rapporteras och faktureras. Vår beställningscentral har öppet dag- och kvällstid veckans alla dagar. Nattetid kommer ni i kontakt med en chaufför som är i drift.